Ogólny opis systemu – przeczytaj, ważne!!!

Rejestratory E302 i E303 są prostymi urządzeniami służącymi do rejestracji czasu pracy. Rejestrator E302 rejestruje przyłożenie kart i zapisuje w swojej pamięci datę i godzinę przyłożenia, natomiast rejestrator E303 dodatkowo umożliwia wybranie rodzaju zdarzenia (start pracy, początek przerwy, początek wyjścia służbowego, koniec pracy), a następnie podobnie jak E302 rejestruje przyłożenie karty i zapisuje w swojej pamięci datę i godzinę rejestracji.

Po skończonym okresie rozliczeniowym administrator systemu – czyli osoba odpowiedzialna za rozliczenia czasu pracy w firmie – podłącza urządzenie do portu USB swojego komputera, na którym ma zainstalowane oprogramowanie do obsługi rejestratora i odczytuje z niego dane. Następnie weryfikuje, czy dane są poprawne – pracownicy często świadomie lub nieświadomie popełniają błędy, które uniemożliwiają poprawną identyfikację zdarzeń. Na przykład pomijają rejestrację jakiegoś zdarzenia (pomijają początek lub koniec przerwy), lub rejestrują nieprawidłowe zdarzenie (zamiast zarejestrować koniec pracy, rejestrują przerwę lub wyjście służbowe).

Administrator systemu musi zweryfikować poprawność zliczania czasu pracy i w przypadku wykrycia nieprawidłowości, powinien wprowadzić odpowiednie zmiany w zarejestrowanych zdarzeniach (opisane w instrukcji), aby umożliwić poprawne rozliczenia czasu pracy. Uwaga – zmiany te wprowadza do lokalnej bazy danych – na własnym komputerze, dlatego nie zapisują się one na rejestratorze. Wprowadzona zmiana jest zaznaczona jak zdarzenie zmodyfikowane. Przy założeniu, że do wspomnianego komputera nie mają dostępu osoby niepowołane, tylko administrator ma pełną kontrolę nad danymi z rejestracji czasu pracy.

System nasz jest bezpieczny i wygodny:
  • Nie ma żadnych kart typu MASTER, służących do administrowania systemem – które mogą się zgubić.
  • Na rejestratorze nie można zmienić, ani dodać „wstecz” żadnych zdarzeń- żeby uniemożliwić niepowołanym osobom ingerencję w dane na rejestratorze. Zamiast tego administrator systemu ma możliwość modyfikowania zdarzeń w samym programie do obsługi rejestratora.

Często zadawane pytania

A) PYTANIA DOTYCZĄCE REJESTRATORÓW:
A1. Czy Wasz system rejestracji czasu pracy posiada ograniczenia dot. ilości użytkowników?

Nie, do urządzenia RCP istnieje możliwość przypisania dowolnej ilości pracowników.

A2. Czy występuje limit logów/zdarzeń?

Tak, wynosi on jednak 65 tys. rejestracji zdarzeń – co wystarcza na stworzenie ok. 12-letniego rejestru czasu pracy w 10-osobowej firmie. W przypadku przekroczenia tej liczby najstarsze logi zostają automatycznie nadpisane przez logi najnowsze.

A3. Czy istnieje możliwość usunięcia zdarzenia z urządzenia?

Nie, ponieważ mogłoby to spowodować ingerencję w ewidencję obecności oraz godzin pracy przez osoby trzecie.

A4. Dlaczego po instalacji nie można uruchomić oprogramowania?

Oprogramowanie należy uruchamiać wybierając ikonę na pulpicie lub z menu Start. Tryb dysku USB w urządzeniu został stworzony tylko na potrzeby łatwej instalacji.

A5. Czy urządzenie obsługuje nocne zmiany?

Ta funkcja będzie dostępna wkrótce – wraz z wydaniem nowej aplikacji do obsługi urządzeń RCP. Obecnie system działa w taki sposób, że pierwsze zdarzenie danego dnia związane z wybraną kartą jest interpretowane jako przyjście do pracy, kolejne zdarzenie jest interpretowane jako wyjście z pracy, kolejne znów przyjście itd. Zdarzenia są interpretowane prawidłowo, o ile pracownik wyszedł z pracy tego samego dnia.

 

B) PYTANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI APLIKACJI:
B1. Program się nie uruchamia, a zamiast tego wyświetla się komunikat: „brak pliku msvcp100.dll”

Plik msvcp100.dll jest częścią składową systemu operacyjnego i jeśli system jest na bieżąco updejtowany do najnowszej wersji (na bieżąco instalowane są najnowsze „service pack” oraz aktualizowane są inne komponenty systemu), ten błąd zazwyczaj nie powinien się pojawiać. Więcej informacji o samym błędzie, jak i sposobach jego naprawy – znajduje się w artykułach o błędzie msvcp100.dll.

Najszybszym sposobem wyeliminowania tego błędu będzie umieszczenie plików msvcp100.dll w katalogu w którym znajduje się oprogramowanie rejestratora (standardowo jest to C:\\Rejestrator Czasu Pracy).

Wsparcie techniczne

W razie problemów technicznych prosimy pisać na reklamacje@electroway.eu

Zamówienia

Prosimy kierować na sales@electroway.eu lub poprzez allegro.