Często zadawane pytania

Czy Wasz system rejestracji czasu pracy posiada ograniczenia dot. ilości użytkowników?

Nie, do urządzenia RCP istnieje możliwość przypisania dowolnej ilości pracowników.

Czy występuje limit logów/zdarzeń?

Tak, wynosi on jednak 65 tys. rejestracji zdarzeń – co wystarcza na stworzenie ok. 12-letniego rejestru czasu pracy w 10-osobowej firmie. W przypadku przekroczenia tej liczby najstarsze logi zostają automatycznie nadpisane przez logi najnowsze.

Czy istnieje możliwość usunięcia zdarzenia z urządzenia?

Nie, ponieważ mogłoby to spowodować ingerencję w ewidencję obecności oraz godzin pracy przez osoby trzecie.

Dlaczego po instalacji nie można uruchomić oprogramowania?

Oprogramowanie należy uruchamiać wybierając ikonę na pulpicie lub z menu Start. Tryb dysku USB w urządzeniu został stworzony tylko na potrzeby łatwej instalacji.

Czy urządzenie obsługuje nocne zmiany?

Ta funkcja będzie dostępna wkrótce – wraz z wydaniem nowej aplikacji do obsługi urządzeń RCP. Obecnie system działa w taki sposób, że pierwsze zdarzenie danego dnia związane z wybraną kartą jest interpretowane jako przyjście do pracy, kolejne zdarzenie jest interpretowane jako wyjście z pracy, kolejne znów przyjście itd. Zdarzenia są interpretowane prawidłowo, o ile pracownik wyszedł z pracy tego samego dnia.

Program się nie uruchamia, a zamiast tego wyświetla się komunikat: „brak pliku msvcp100.dll”

Plik msvcp100.dll jest częścią składową systemu operacyjnego i jeśli system jest na bieżąco updejtowany do najnowszej wersji (na bieżąco instalowane są najnowsze „service pack” oraz aktualizowane są inne komponenty systemu), ten błąd zazwyczaj nie powinien się pojawiać. Więcej informacji o samym błędzie, jak i sposobach jego naprawy – znajduje się w artykułach o błędzie msvcp100.dll.

Najszybszym sposobem wyeliminowania tego błędu będzie umieszczenie plików msvcp100.dll w katalogu w którym znajduje się oprogramowanie rejestratora (standardowo jest to C:\\Rejestrator Czasu Pracy).

Wsparcie techniczne

W razie problemów technicznych prosimy pisać na reklamacje@electroway.eu

Zamówienia

Prosimy kierować na sales@eletroway.eu lub poprzez allegro.